Reklamcılık Bölümü | Kadir Has Üniversitesi
Gurur Tablosu
Reklamcılık Bölümü | Kadir Has Üniversitesi

Haberler

Perrin Hoca TÜBİTAK Projesi Çalıştayında

Dr. Öğr. Üyesi Perrin Öğün Emre hocamız araştırmacısı olduğu TÜBİTAK projesinin bulgularını kamuoyu ile paylaştı.

01.07.2022

 

 

Bölümümüz hocalarından Dr. Öğr. Üyesi Perrin Öğün Emre'nin araştırmacı olarak yer aldığı "Türkiye'de Uluslararası Göçün Siyasal ve Sosyal Anlamlandırılması: Göçmen, Sığınmacı ve Mültecilere Dair Söylemler, Bilişsel Haritalar ve Göç Anlatıları” adlı TÜBİTAK projesinin bulguları 30 Haziran tarihinde düzenlenen bir çevrimiçi çalıştayda kamuoyu ile paylaşıldı. 

 

Üç yıl süren ve birbirini tamamlayan dört ayrı modülden oluşan projede yaşamın farklı sahalarında göçe dair ve göç üzerine üretilen söylemleri ve bu söylemlerin birbirleri ile etkileşimine odaklanıldı. 

 

Araştırma bulguları bu başlıklar altında sunuldu

 

Sivil toplumda göç söylemi;

Medyada göç söylemi (son on yılda 8 ayrı basılı haber mecrasında yayımlanan göçle ilgili haberlerin içerik ve söylem analizi);

Siyasi partilerin göç söylemi;

Sosyal medyada göç söylemi;

ve göçe dair bilişsel haritalar. 

 

Perrin Hocamızı tebrik ediyor ve gelecek çalışmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz!


comments powered by Disqus
Destekcilerimiz